Telefon: +420 602 603 696 | Email: hodonin@cmmj.cz | Adresa: Purkyňova 32, 695 04 Hodonín | ČÚ: 9743859001/5500 | IČ: 67777155 | Datová schránka: c8x5gi

Na OMS můžete zakoupit:

Kamenná sůl 50 kg 750,-Kč

Povolenky k lovu

Evidenční knihy plomb

Zkušební řád pro zkoušky lovecky upotřebitelných psů

Záznamník proškolené osoby o vyšetření ulovené volně žijící zvěře