Telefon: +420 602 603 696 | Email: hodonin@cmmj.cz | Adresa: Purkyňova 32, 695 04 Hodonín | ČÚ: 9743859001/5500 | IČ: 67777155 | Datová schránka: c8x5gi

O nás

V obvodu Okresního mysliveckého spolku Hodonín (26.808 ha) patří 3 obce s rozšířenou působností: ORP Hodonín – pod referát životního prostředí spadá 21 honiteb, pod správní obvod města Veselí nad Moravou spadá 25 honiteb a pod správní obvod města Kyjova 45 honiteb. Převažuje zde intenzivní zemědělská činnost (orná půda přesahuje 50 % rozlohy). Z hlediska podnebí leží okres v nejteplejší a nejsušší oblasti České republiky. Převládající klimatickou oblastí okresu je teplá oblast. Chřiby, Bílé Karpaty a Ždánický les leží v mírně teplé klimatické oblasti. Nejteplejší část okresu je Strážnice a Hodonín s průměrnou roční teplotou 9,4 až 9,5 °C. Převládající směr větrů na okrese Hodonín je jihovýchod - severozápad. Okres Hodonín má jednou z nejnižších lesnatostí v rámci Jihomoravského kraje.

Svou rozlohou je třetí největší v Jihomoravském kraji.

Historie okresu sahá hluboko do minulosti. Už v 8. - 9. století se zmiňují hradiště v nivě řeky Moravy. Archeologická expozice na místě vykopávek u Mikulčic nabízí obraz velkolepé kultury prvního slovanského státního útvaru na našem území. Územím prošel a zanechal své stopy francouzský řád templářů. Své kulturní stopy zde zanechali habáni - kteří předali zdejšímu kraji mnoho ze svého mistrovství. Okresní město Hodonín je rodištěm zakladatele československého státu Tomáše G. Masaryka.

ČMMJ z.s. OMS Hodonín provádí činnosti související s výkonem práva myslivosti. Na základě pověření MZe organizujeme kurzy pro uchazeče o první lovecký lístek, kurzy pro zájemce o složení zkoušek mysliveckých hospodářů, kynologické akce pro loveckou upotřebitelnost našich čtyřnohých psích kamarádů. Na základě pověření obcí s rozšířenou působností organizujeme chovatelské přehlídky trofejí zvěře, které se snažíme umístit každý rok na jiné místo okresu. Na naší střelnici na Pánově se provádí nejen praktická část střelectví pro nové adepty myslivosti a střelecké soutěže pro naše členy, ale je zde i pro všechny zájemce o loveckou střelbu. Okresní myslivecká rada se snaží popularizovat mysliveckou činnost pro veřejnost, ale hlavně mezi mládeží. Dlouholetou tradici má pořádní soutěží pro děti. (Zlatá srnčí trofej, Mé toulky za zvěří). Vítězové těchto soutěží se umisťují na předních příčkách i v rámci celé ČMMJ. Touto činností se snažíme vychovávat nové ochránce myslivosti a životního prostředí a zvěře.

Výsledek voleb člena do Myslivecké rady ČMMJ za Jihomoravský kraj